خدمات ما

با نگاهی به نقش بسیار مهم انرژی در زندگی امروزی و نیز اثر تعیین کننده آن در آینده انسان و کره زمین، ما را بر آن می دارد تا علاوه بر کوشش مستمر در جهت توسعه منابع سالمتر و ارزانتر انرژی، در بهینه سازی مصرف انرژی نیز اهتمام ورزیم. در این مسیر، بهینه سازی مصرف انرژی حاصل نخواهد شد مگر با توجه خاص به بالا بردن بازده کاری مصرف کننده های انرژی و مهمتر از آن مهار اتلاف انرژی در حین مصرف آن. با توجه به سناریوی پیش بینی شده در مورد وضعیت آتی عرضه و تقاضای انرژی در جهان و نقش کشور های تولید کننده نفت و گاز طبیعی در این سناریو، در کنار عواملی چون محدود بودن منابع انرژی و سرمایه گذاری های سنگین جهت اکتشاف و بهره برداری از منابع انرژی، اهمیت عایقکاری در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی بیش از پیش مشخص میگردد


طراحی

  • طراحی صفر تا صد تمام تجهیزات
  • طراخی های متناسب و منطبق با پروژه های قبلی و موجود
  • امکان دریافت یا مشاهده نمونه های طراحی شده (بصورت محدود)

فروش

  • فروش عمده و غیر عمده
  • طراخی های متناسب و منطبق با پروژه های قبلی و موجود
  • امکان دریافت یا مشاهده نمونه های طراحی شده (بصورت محدود)

مشاوره

  1. مشاوره خرید تجهیزات و محصولات
  2. مشاوره در پروژه های کوچک/متوسط/بزرگ

Deep Sky By Srawat56

Deep Sky By Srawat56